Upgrade Living | Internationell vindsvåning, Stockholm
4159

Internationell vindsvåning

Från vindsvåning till VINDSVÅNING

1970-talets vindsvåningar lämnar ofta mycket att önska. Takhöjd, luft och känsla saknas, men möjligheterna finns där bakom de boxiga rummen. På Strandvägen såg vi möjligheterna och de dolda värdena i denna vind som vi byggde på nytt. Här har varenda centimeter möjlig takhöjd tagit tillvara, och många nya kvadratmeter hittats bakom 40 år gamla väggar. Resultatet är en vindsvåning av internationell klass, 145 kvadratmeter New York-känsla mitt i Stockholm.
Tillbaka